Sanitační a dezinfekční prostředky

Účinnost sanitačních a dezinfekčních prostředků je ovlivněna různými faktory. Vhodný výběr sanitačního a dezinfekčního prostředku a dodržení pokynů výrobce je základem úspěchu procesu čištění.

 

Sanitace povrchů je proces, při kterém se z čištěného povrchu odstraňují organické a anorganické nečistoty a současně dochází k usmrcení veškerých mikroorganismů. Naproti tomu cílem dezinfekce je snížit počet živých mikroorganismů na hodnotu, která už, například v případě potravinářských závodů, nepředstavuje riziko pro bezpečnost potravin.

 

Základními požadavky pro sanitační nebo dezinfekční prostředky ve výrobních závodech jsou efektivita prostředku, nízké ekonomické náklady a bezpečnost. Efektivnosti a bezpečnosti sanitačního procesu a současně efektivnosti finanční lze dosáhnout použitím sanitačních/dezinfekčních přípravků, které mají maximální efektivitu při nízké koncentraci účinné látky, které působí krátkou dobu, nejsou toxické a korozivní a jsou omyvatelné. Samotný proces sanitace nebo dezinfekce závisí na 4 hlavních faktorech, kterými jsou:

 

  • typ účinné látky v sanitačním/dezinfekčním přípravku
  • mechanické čištění předcházející vlastní sanitaci/dezinfekci
  • okolní teplota při sanitačním/dezinfekčním procesu a
  • doba působení přípravku
  • dalšími faktory jsou např. typ čištěného povrchu, míra znečištění nebo charakter kontaminace

 

Výběr vhodného sanitačního nebo dezinfekčního prostředku a jeho správné použití je předpokladem úspěšného sanitačního nebo dezinfekčního procesu. Proto by vždy měla být dodržena následující pravidla: 

 

  • typ sanitačního/dezinfekčního přípravku volit vždy s ohledem na druh mikrobiální kontaminace a vlastnosti čištěného povrchu
  • dodržet koncentrace a časy působení udávané výrobcem
  • výrobek ředit dle doporučení výrobce a
  • používat daný sanitační/dezinfekční prostředek pouze na základě doporučení výrobce

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.