Bezpečnost práce v biologických a chemických laboratořích

Při práci v laboratoři je nezbytné chránit své zdraví používáním vhodného pracovního oděvu a pracovních pomůcek, k ochraně obličejové části hlavy a dýchacích cest.

 Práce v biologických a chemických laboratořích může být vysoce riziková. Toto riziko lze však snížit nebo eliminovat použitím vhodných ochranných a pracovních pomůcek. K výbavě každého pracovníka v laboratoři patří bílé oblečení (košile, kalhoty, plášť), které chrání kůži nebo civilní oděv před poškozením. Důležitou součást oděvu tvoří kvalitní obuv, která zabrání podklouznutí, pádu a s tím souvisejícímu zranění nebo znehodnocení vzorků. 

 

K ochraně pracovníků při práci slouží také laboratorní rukavice. Ty mají sloužit nejen k ochraně pracovníka, ale například v mikrobiologických nebo molekulárně biologických laboratořích k ochránění vzácných vzorků před kontaminací. Nejčastěji se používají rukavice latexové nebo vinylové. Rukavice jsou dodávány bez pudru nebo s pudrem; pudr na rukavicích však může být pro určité aplikace nežádoucí. Vedle běžně používaných vyšetřovacích rukavic se v laboratořích využívají i speciální rukavice, např. rukavice chránící ruce před chladem při vyndávání vzorků z hlubokomrazích mrazáků.

 

Při práci s nebezpečnými chemikáliemi nebo patogenními mikroorganismy je třeba zabránit jejich proniknutí do dýchacích cest. K tomuto účelu jsou využívány masky, respirátory nebo obličejové masky. Oči jsou nejcitlivější částí těla, a je proto zásadní věcí je chránit. K ochraně očí je nejúčinnější používat laboratorní brýle.

 

Během práce v laboratoři vystavujete svůj organismus dlouhodobě mnoha nepříznivým vlivům. Snižte riziko kontaminace a chraňte sebe, ale i své vzorky, používáním ochranných pracovních pomůcek.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.