Zdravotní prevence zaměstnance

Předcházejte nemocem a rizikům při výkonu povolání prostřednictvím zdravotních prohlídek.

preventivní prohlídkaV rámci zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné, aby zaměstnanec podstupoval pravidelnou zdravotní prohlídku, jejímž účelem je potvrzení zdravotní způsobilosti pracovníka k vykonávání dané pracovní činnosti. Důležitost pravidelných prohlídek spočívá v tom, že jak zaměstnavatel, tak i samotný pracovník získává přehled o svém zdravotním stavu.

 

Zdravotní prohlídky

Vstupní zdravotní prohlídka

Před nástupem na pracoviště by měl každý zaměstnanec absolvovat vstupní zdravotní prohlídku, která by měla potvrdit či vyvrátit schopnost zaměstnance pracovat na určeném pracovním úseku.

Provádí se nejen před uzavřením pracovního poměru, ale i před převedením na jinou práci nebo práci prováděnou za jiných podmínek u stejného zaměstnavatele. Zaměstnavatel tak dostává potvrzení, že navrhovaná pracovní činnost odpovídá schopnostem a také zdravotní způsobilosti zaměstnance. Lékař informuje zaměstnavatele o tom, že nemůže u posuzované osoby dojít při výkonu konkrétní práce k poškození zdraví, samozřejmě při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zaměstnavatel má povinnost nepřipustit, aby jeho zaměstnanec vykonával práci, která neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti a jeho schopnostem. Tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce.

 

Periodické prohlídky

Pojem periodické prohlídky označuje prohlídky, které jsou prováděny při výkonu zaměstnání v pravidelných intervalech. Jejich cílem je zjištění případně se rozvíjejícího poškození zdraví při výkonu práce. Intervaly těchto prohlídek se stanovují buď zvláštními právními předpisy, interními směrnicemi zaměstnavatele, popřípadě je určuje lékař provádějící periodickou prohlídku.

 

Mimořádné prohlídky

Mimo pravidelné lhůty periodických prohlídek se provádí mimořádné prohlídky. Zaměstnanec je podstupuje tehdy, kdy se dá předpokládat vliv pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnance nebo v případě, že on sám pociťuje zdravotní problémy, které přičítá výkonu své profese.

 

Výstupní prohlídka

Při ukončení pracovního poměru nebo při přechodu na jinou práci se provádí prohlídka výstupní. Jejím cílem je posouzení toho, jestli nedošlo ke změně zdravotního stavu, jejíž příčinou by mohla být právě vykonávaná práce.

Na základě této prohlídky lze i s odstupem času určit příčinnou souvislost mezi pracovními podmínkami a později zjištěnou nemocí z povolání.

 

Zdravotnická zařízení vykonávající zdravotní prohlídky

Organizace jsou povinny pro své zaměstnance zajistit v rámci prevence ochrany zdraví před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů. Zdravotní prohlídky vykonává lékař.

V praxi dochází k tomu, že každý zaměstnavatel má povinnost uzavřít smluvní vztah se zdravotnickým zařízením nebo uzavřít pracovně právní vztah s lékařem, který vykonává preventivní péči v prostorách zaměstnavatele k tomu určeným.

Zaměstnavatel musí své zaměstnance informovat o tom, které zdravotnické zařízení péči poskytuje.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.