Infolinka: +420 465 350 050
english
CZK

Produkty

Vyhledávám

Kategorie

Vyhledávám

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP je souhrn opatření, která udávají právní předpisy spolu se zaměstnavatelem. Cílem těchto opatření je zamezit ohrožení zdraví zaměstnanců v podniku a předejít újmě na jejich zdraví.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP je souhrn opatření, která udávají právní předpisy a zaměstnavatel. Cílem těchto opatření je zamezit ohrožení zdraví zaměstnancůBOZP v podniku a předejít újmě na jejich zdraví.

 

BOZP je mezioborovou záležitostí. Prolíná se s oblastmi požární ochrany, pracovního lékařství, krizového managementu a firemní ekologie (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, ...).

 

BOZP zahrnuje především tyto činnosti:

  • Vyhledává rizika ohrožení zdraví, která mohou v práci vzniknout.
  • Veškerá tato rizika vyhodnocuje.
  • Na základě jejich vyhodnocení stanoví opatření týkající se osobních ochranných pomůcek, včetně zajištění bezpečnosti technických zařízení.
  • BOZP se zabývá i ergonomickou stránkou pracovních činností a hygienou práce a pracovního prostředí.

 

O zajištění bezpečnosti práce (BOZP) se stará vždy vedoucí pracovník dané oblasti v podniku. Má za ni odpovědnost a musí dbát na dodržování bezpečnosti práce. Na dodržování pravidel BOZP má zájem nejen zaměstnavatel, měli by jej mít i zaměstnanci a stát.

 

Bezpečnost práce a zdraví při práci

Související články:

Bezpečnost práce v ČR

BOZP ve stavebnictví

Bezpečnost v jaderné energetice

Školení bezpečnosti práce

Certifikát Bezpečný podnik

 

Dbejte na bezpečnost svých pracovníků a zajistěte jim vhodné zázemí a ochranné pracovní pomůcky k jejich práci. Vybrat si můžete z našeho e-shopu.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.