Ochrana sluchu při práci

Významné místo v sortimentu ochranných pracovních pomůcek zaujímají prostředky pro ochranu sluchu. Poškození sluchu se nedá napravit, a proto je důležité používat správné pomůcky na ochranu sluchu.

Trvalé vystavení hluku nad určitou hladinu může vyvolat trvalé poškození sluchu. Takové poškození je nezvratné a neléčitelné. Sluchové buňky se nemohou totiž samy regenerovat a ani je nelze nijak nahradit.

Ztráta sluchu patří mezi jednu z nejčastějších nemocí z povolání.

 

Kdo je nejvíce ohrožen?
Nejvíce ohroženi jsou pracovníci ve stavebnictví, v dolech, ocelárnách a slévárnách, dílnách, v leteckém a automobilovém průmyslu, papírnách a výrobnách stavebních hmot. Ohroženi jsou však i pracovníci v jiných odvětvích – např. v zemědělství, lesnictví atd.

 

Kontrola hluku na pracovišti
Každé pracoviště by mělo mít zavedenu pravidelnou kontrolu hluku. Ke stanovení hladiny hluku se používá decibelová stupnice a měří se v decibelech (dB).
K postupnému poškození sluchu dochází, pokud se hladina hluku pohybuje nad 80 dB a také to závisí na zvyšování intenzity hluku a délce vystavení.

 

zátky do ušíPovinnost a odpovědnost zaměstnavatele při ochraně sluchu pracovníků
Každý zaměstnavatel je povinen podle evropské směrnice 89/391/EHS stanovit, jaké hladině hluku je jejich pracovník vystaven. Podle legislativy EU o hluku je také zaměstnavatel povinen zajistit vhodné pracovní pomůcky na ochranu sluchu na pracovišti, kde hluk přesáhne 80 dB a nařídit nošení ochranných pomůcek na ochranu sluchu tam, kde hladina přesáhne 85 dB.

 

Podle čeho vybrat správnou ochranu sluchu
Pracovní pomůcky k ochraně sluchu musí být vždy testovány, tak aby zajistily úroveň ochrany sluchu, kterou poskytuje. Úroveň ochrany sluchu je vyjádřena jednočíselným ohodnocením (SNR), které najdete u každého výrobku. Tuto úroveň stanovíte tak, že odečtete požadovanou konečnou hladinu hluku ve sluchovém orgánu od hluku v prostředí. Tím dosáhnete požadované hladiny hluku mezi 75 dB a 80 dB.

 

sluchatkaJaké jsou možnosti ochrany sluchu
K ochraně sluchu firmy nabízí výrobky, které se vyznačují komfortem i jedinečným designem. Ať už to jsou ušní zátky nebo chrániče sluchu (sluchátka). Zátky jsou standardní jednorázové nebo pro více použití, jsou se šňůrkou nebo bez šňůrky – snaží se co nejvíce přizpůsobit potřebám pracovníků.
Pracovní pomůcky na ochranu sluchu musí odpovídat pracovním podmínkám. Berte v úvahu i to, že pracovník potřebuje komunikovat s ostatními zaměstnanci, proto jsou lepší mušlové chrániče sluchu než ušní zátky. Dnes je nabídka tak široká, že lze zakoupit i komunikační sluchátka.
Vždy dbejte na to, aby zátky a sluchátka byly pohodlné a byly dobře nasazeny, jinak ztrácejí svoji ochrannou vlastnost.