Infolinka: +420 465 350 050
english
CZK

Produkty

Vyhledávám

Kategorie

Vyhledávám

Hasicí přístroje – typy a jejich použití

Hasicí přístroje se od sebe na první pohled příliš neliší. Rozdílné jsou však jejich vlastnosti a účel, ke kterému je vhodné hasicí přístroj využít. Který hasicí přístroj je pro vaše podnikání nejvhodnější?

Hasící přístroje

Hasicí přístroje se od sebe na první pohled příliš neliší. Rozdílné jsou však jejich vlastnosti a účel, ke kterému je vhodné hasicí přístroj využít. Který hasicí přístroj je pro vaše podnikání nejvhodnější?

 

Typy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje slouží k uhašení začínajícího požáru. Dělí se na:

  • přenosné hasicí přístroje,
  • pojízdné hasicí přístroje,
  • přívěsné hasicí přístroje.

 

Přenosné hasicí přístroje mají hmotnost do 10 kg. Doba činnosti tohoto přístroje se pohybuje maximálně do 60 vteřin. Pojízdné a přívěsné hasicí přístroje mají ve srovnání s nimi větší obsah a jsou umístěny většinou na podvozku hasičského vozidla.

 

Hasicí přístroje podle náplně a jejich použití

  • pěnové hasicí přístroje,
  • vodní hasicí přístroje,
  • práškové hasicí přístroje,
  • sněhové hasicí přístroje,
  • halotronové hasicí přístroje.

 

Pěnové hasicí přístroje

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení pevných hořlavých látek, benzínu, nafty, minerálních olejů a tuků. Neměly by se používat při hašení hořlavých látek, které se smísí s vodou a při hašení hořlavých plynů. Zcela zakázané je použít pěnový hasicí přístroj na elektrická zařízení pod proudem a lehké alkalické kovy.

 

Užití: Pěnové hasicí přístroje se nejčastěji využívají ve skladech.

 

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje se využívají k hašení papíru, dřeva a podobných pevných látek. Účinné jsou i na alkoholy. Neměly by se  naopak používat na benzín, naftu, ředidlo, líh, hořlavé plyny a cenné materiály. Vodní hasicí přístroje se nesmí použít na elektrická zařízení pod proudem, lehké alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou, rostlinné a živočišné tuky a oleje.

 

Užití: Vodní hasicí přístroje se užívají běžně v zemědělství nebo ve skladech.

 

Práškové hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje jsou vhodné při hašení elektrických zařízení pod proudem, na hašení hořlavých plynů, benzínu, nafty, oleje, pHašení požáruevných materiálů, počítačů a televizorů. Nehodí se naopak k hašení dřeva, uhlí a textilu. Zdraví nebezpečné je použít práškový hasicí přístroj na lehké a hořlavé alkalické kovy.

 

Užití: Práškové hasicí přístroje se využívají ve skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, ve strojních dílnách a ve vozidlech.

 

Sněhové hasicí přístroje

Sněhové hasicí přístroje se používají k hašení elektrických zařízení pod proudem, hašení hořlavých plynů, hořlavých kapalin, jemné mechaniky a elektrického zařízení. Neměly by se  používat k uhašení požáru, který vznikl z pevné hořlavé látky jako je dřevo, uhlí či textil. Přísně zakázáno je použít sněhový hasicí přístroj na lehké a hořlavé alkalické kovy, hořlavý prach a sypké látky.

 

Užití: Sněhové hasicí přístroje se užívají hlavně v uzavřených prostorech – výpočetní technika, telefonní ústředna, laboratoř, ve skladech potravin, ve skladech hořlavých plynů a chemikálií.

 

Halotronové hasicí přístroje

Poslední typ hasicích přístrojů je možné použít na všechny materiály s výjimkou pevných žhnoucích látek.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.