Bezpečnostní přestávky

Zaměstnanci by měli v rámci ochrany zdraví při práci dodržovat bezpečnostní přestávky.

 

Každý zaměstnanec má právo nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce na přestávku v práci na jídlo a oddech. Tato přestávka trvá nejméně 30 minut. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

Od přestávky na oddech a jídlo odlišujeme přestávku bezpečnostní. Co označuje tento pojem? V jakém případě máte nárok na bezpečnostní přestávku? Jak se bezpečnostní přestávka realizuje v praxi?

 

Pojem bezpečnostní přestávka

Kromě přestávek na jídlo a oddech řeší zákoník práce ještě bezpečnostní přestávky. Zaměstnavatel poskytuje pracovníkovi bezpečnostní přestávku v případě, že vykonává jednotvárnou činnost, která jednostranně zatěžuje jeho organismus. Její důležitost spočívá především v předcházení poškození zdraví zaměstnanců a úrazům.

 

Je bezpečnostní přestávka proplacená?

Pokud má zaměstnanec při výkonu práce nárok na bezpečnostní přestávku, tak se tato přestávka započítává do pracovní doby. Právě bezpečnostní přestávky představují jednu z výjimek v právní úpravě dob odpočinku, protože jsou považovány za výkon práce.

Připadá-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech také do pracovní doby.

 

Jaká je praxe?

Protože na různé činnosti navazují různé předpisy, je praxe v poskytování bezpečnostních přestávek často složitá. Mnohdy však zaměstnavatelé zneužívají neznalosti svých pracovníků právě v případě čerpání přestávek.

Zaměstnanci by si měli hlídat dodržování bezpečnostních přestávek v rámci ochrany nejen svého zdraví, ale také kvůli negativním dopadům na okolí. Pokud tyto přestávky nedodrží například řidiči, mohou být důsledky nedozírné.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.