Antistatické prostředky

Jak nejlépe ochránit pracovníky před působením statické elektřiny? Antistatickými prostředky jako jsou antistatické ochranné oděvy, obuv s antistatickou podešví a další antistatická opatření.

Antistatické prostředky

antistatické prostředky

Antistatika = opatření nebo ochranné oděvy, které omezují nebo zcela zamezují tvorbě elektrostatických nábojů na povrchu lidského těla nebo oděvu a umožňují tak kontrolovaný odvod elektrostatického náboje.

 

K antistatickým prostředkům patří:

  • podlahový povrch, který je schopen odvádět elektrostatické napětí
  • technická opatření, která zajišťují optimální podmínky v pracovním prostředí (např. vlhkost a teplota vzduchu, které přispívají ke snížení možnosti vzniku elektrostatického napětí.
  • antistatické oděvy
  • obuv s antistatickou podešví
  • ochranné rukavice
  • náramky na zápěstí

 

antistatický oděvAntistatické pracovní oděvy

Antistatické pracovní oděvy (nebo-li také ESD oděvy) jsou určeny pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami v elektrotechnickém průmyslu.

 

Antistatické pracovní oděvy a materiál
Antistatické pracovní oděvy jsou vyrobeny ze standardních látek (bavlněných), do kterých je vetkáno kovové elektricky vodivé vlákno. Tato složení zajišťuje požadované antistatické vlastnosti. Podíl vlákna a rezistance pak udávají výslednou rezistivitu (měrný elektrický odpor) látky.

 

Vodivá vlákna se vyrábí dvěma způsoby:
1. standardní polyesterové vlákno, které je na povrchu vodivě upraveno např. uhlíkem – PES/carbon vlákno.
2. celokovové vlákno – např. střiž antikoro

 

Každý výrobce může mít svůj způsob výroby antistatického materiálu, která má také ve většině případů patentován. Výsledná látka však musí splnit požadavky normy EN 61340-5-1.


Normy pro antistatické oděvy
Antistatické oděvy jsou certifikovány dle norem ČSN EN 61340-5-1 a ČSN EN 1149-1.

 

Antistatické ochranné rukavice

ochranné rukavice

Pokud je při práci s elektrostatickým výbojem nutné zamezit kontaktu s lidským potem, je nevyhnutelné použít rukavice a návleky na prsty z elektrostaticky vodivých nebo z elektrostaticky ztrátových materiálů. Antistatické rukavice nebo návleky na prsty z málo nabíjecích materiálů lze použít pouze v případě, že se nepoužívají ruční nástroje.

 

Existuje několik druhů antistatických ochranných rukavic:

  • látkové antistatické rukavice (např. z polyesteru)
  • antistatické rukavice pro práci s chemikáliemi (z antistatického vinylu)
  • prstové návleky (z přírodního kaučuku)

 

Antistatická pracovní obuv

antistatická pracovní obuvAntistatická pracovní obuv se používá tam, kde je nutné vyloučit možnost vzniku jiskření z elektrostatického výboje a tím vznícení hořlavých látek a výparů a také v podmínkách, kdy není zcela vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem z elektrického přístroje.
Antistatická obuv neposkytuje plnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem, pouze vytváří určitý odpor mezi nohami a podlahou.

Antistatická obuv je vyrobena většinou tak, že vršek boty je disipativní a podešev, která slouží jako uzemňovací prostředek, je buď elektrostaticky vodivá po celé ploše nebo v kontaktních bodech.

Alternativami k antistatické obuvi jsou uzemňovací pásky na obuv nebo návleky.

 

Slovníček:
ESD = elektrostatický výboj
EPA = vyhrazený prostor ES, kde lze manipulovat s ESCS s přijatelným rizikem poškození, které souvisí s elektrostatickým výbojem nebo poli.
ESCS = elektrostaticky citlivá součástka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.