Bezpečnostní masky

Kompletní sortiment ochranných a pracovních pomůcek

Utility Diadora
Přihlásit do velkoobchodu | Registrace | Pevi s.r.o. DOMŮ | Kontakt emailem KONTAKT
Pevi s.r.o.

Každý zaměstnanec musí být chráněn proti možnému nebezpečí nerůznějších výparů, par a prachu. Při použití bezpečnostní masky by měl také vědět, jak ji správně používat a jakými předpisy se řídit.

 

Bezpečnostní předpisy

Při užívání masky dodržujte následující pokyny:

 • Pozorně si přečtěte návod k použití s bezpečnostními předpisy a omezeními a dbejte na jejich dodržování.
 • Totéž dodržujte také při přečtení návodu k použití předčišťovacího filtru a filtračních vložek.
 • Nepoužíváte-li dýchací masku uschovejte ji v nádobě, kde bude chráněna před prachem a nečistotami.
 • Předčišťovací filtr musíte po pracovní směně, nejpozději po osmi hodinách, nebo je-li silně znečištěný, vyměnit.
 • Začne-li být filtrační vložka opotřebovaná, čich bude intenzivnější a dýchání těžší.
 • Při poškození dýchacího přístroje, opotřebovaných filtračních vložek, záchvatech závratí, nevolnosti, zápalu, těžkého dýchání nebo kontaminaci, ihned opusťte pracovní místnost.
 • Při neustálém použití samotné filtrační vložky mohou být způsobeny těžké zdravotní problémy s následky.
 • Dýchací masku nepoužívejte k jiným účelům, než je určena.
 • Zneškodnění dýchací masky, opotřebovaných předčišťovacích filtrů tak jako filtračních vložek by mělo být provedeno podle zákonem stanovených norem.
 • Opravy mohou provádět pouze kvalifikované osoby.

 

Funkce a použití

Dýchací masku můžete používat v prostorách, kde je zvýšená koncentrace plynů a prachu nebo v prostorách, kde jsou vysoce zápalné a výbušné látky. Filtrační vložka zaručuje ochranný prostředek, nutný při běžné obsluze a při práci s vysokou prašností.

 

Kontrola před použitím

 • před každým použitím musí být dýchací maska zkontrolována
 • všechny poškozené části musí být vyměněny
 • dýchací maska musí být čistá a plně funkční
 • zkontrolovat membrány a těsnění na vnitřních stranách nádobky s filtrem
 • membrány nesmí být nepoddajné, musí být vždy pružné a čisté
 • těsnění v držáku filtru by nemělo být defektní
 • vyčistit vnitřní části výpustného ventilu
 • výpustný ventil musí být bez jakékoli deformace a poškození
 • držící pásek nesmí být poškozen
 • všechny plastické části musí být nepoškozené

 

Služby pro Vás

VYHLEDAT V PRODUKTECH
ODKAZY

Stáhněte si katalog

Servis pracovních oděvů, pracovní pomůcky, čistící zóny

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRACOVNÍ POMŮCKY
Návlek na boty Tyvek
Návlek na obuv z materiálu Tyvek, vysoký.  
Tričko s krátkým rukávem Albi
Tričko s krátkým rukávem, 100% bavlna, 170 g/m2.Velikosti: S,M,L,XL,XXL,XXXL.  
VYBRANÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
PEVI, s.r.o., Dvorská 1005, Lanškroun, www.pevi.cz | pevi@pevi.cz
Vytvořila společnost Best One Service s.r.o.